9.5.1. Grønland | Lovkvalitet

Kongelige anordninger om ikraftsættelse af love for Grønland og bekendtgørelser, der skal gælde for Grønland, får retsvirkning i Grønland, når der er sket kundgørelse af de pågældende retsforskrifter i Lovtidende. Der henvises om kundgørelse i Lovtidende til pkt. 8.1.

Administrative forskrifter, herunder kongelige anordninger og bekendtgørelser, for Grønland (eller Færøerne), som alene vedrører Grønland (eller Færøerne), indlægges ikke i Retsinformation. Der henvises om Retsinformation i øvrigt til pkt. 8.1.

Grønlandsk lovgivning kan findes på hjemmesiden www.lovgivning.gl. I Grønlands Lovregister, som udgives af Statsministeriet, findes en fortegnelse over lovgivning gældende for Grønland. Seneste udgave af lovregisteret kan findes på Statsministeriets hjemmeside, stm.dk, under »Publikationer« eller på: https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/.

Back to top