9.1.3.1. Titel | Lovkvalitet

I titlen til en kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne eller Grønland af en ændringslov angives lovens titel, herunder undertitel, men ikke dens nummer og dato. Se følgende eksempel:

»Anordning om ikrafttræden for [Færøerne]/[Grønland] af lov om ændring af lov om … ([ændringslovens undertitel])«. 

Skal anordningen sætte mange ændringslove i kraft på én gang, kan titlen forkortes på følgende måde:

»Anordning om ikrafttræden for [Færøerne]/[Grønland] af forskellige love om ændring af lov om …«. 

Skal kun en del af en ændringslov sættes i kraft for Færøerne eller Grønland, udformes titlen således:

»Anordning om ikrafttræden for [Færøerne]/[Grønland] af [§ … i]/[dele af § … i] lov om ændring af lov om … ([ændringslovens undertitel])«. 

Back to top