3.8.2.4. Særlig lov for Færøerne eller Grønland | Lovkvalitet

Er der behov for at gennemføre en særlig ordning for Færøerne eller Grønland, og skal ordningen fravige en tilsvarende ordning i Danmark i et sådant omfang, at ordningen ikke kan etableres inden for rammerne af en anordningshjemmel, jf. pkt. 3.8.2.3, bør der udarbejdes en særlig lov for Færøerne eller Grønland.

Loven skal ikke indeholde en territorialbestemmelse, men det skal fremgå af lovens titel, at loven gælder for henholdsvis Færøerne eller Grønland. Titlen bør formuleres således:

»Lov for [Færøerne]/[Grønland] om … «.

Udkastet til lovforslag skal forelægges for de færøske eller grønlandske myndigheder. Ministeriet afventer som udgangspunkt de færøske eller grønlandske myndigheders udtalelse, inden forslaget fremsættes for Folketinget. Der henvises om forelæggelse for de færøske eller grønlandske myndigheder til pkt. 8.2, hvor der også er en beskrivelse af mulighederne for i ekstraordinære situationer at behandle forslaget parallelt i Folketinget og Lagtinget eller Inatsisartut. Det bemærkes, at der i øvrigt som udgangspunkt gælder samme krav til udformningen og behandlingen af forslag til særlige love for Færøerne og Grønland, som der gælder til andre lovforslag.

Back to top