3.4.5.14. Ændring af ikke-ikrafttrådte ændringslove | Lovkvalitet

Hvis der undtagelsesvis måtte være behov for at foretage ændringer i en ændringslov, som endnu ikke er trådt i kraft, bør sådanne ændringer – medmindre disse knytter sig til ikrafttrædelses-, virknings- eller overgangsbestemmelserne – som altovervejende hovedregel foretages ved at ændre de relevante bestemmelser i hovedloven, hvorefter ændringslovens bestemmelser, der endnu ikke er trådt i kraft, ophæves ved en samtidig ændring (i samme lovforslag) af ændringsloven. Se f.eks. § 1, nr. 10, og §§ 3 og 6 i lov nr. 565 af 18. juni 2012 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Aldersgrænsen for førere af lille knallert).

Hvis den ikke-ikrafttrådte ændringslov indeholder ikrafttrædelses-, virknings- eller overgangsbestemmelser, der henviser til de bestemmelser, der ophæves, bør der desuden foretages konsekvensændringer af disse ikrafttrædelses-, virknings- eller overgangsbestemmelser.

Back to top