4.2.7. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige | Lovkvalitet

Lovforslagets bemærkninger bør indeholde et punkt om forslagets økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige. I det følgende er økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser behandlet hver for sig i selvstændige underpunkter. I selve lovforslaget er det ikke et krav, at konsekvenserne behandles i særskilte underpunkter.

Back to top