4.10. Bilag | Lovkvalitet

Materiale, der ikke eller kun vanskeligt kan indpasses i en paragrafinddeling, kan ofte mere praktisk udskilles til et bilag til cirkulæret, der henvises til i cirkulærets paragraffer. Der henvises om udformningen af bilag til pkt. 2.12.

Back to top