7.5.4. Bekendtgørelser med klima-, miljø- og naturmæssige konsekvenser | Lovkvalitet

Hvis en bekendtgørelse har klima-, miljø- eller naturmæssige konsekvenser over nærmere angivne væsentlighedsgrænser, skal der udfyldes en særskilt konsekvensvurderingsskabelon, som skal vedlægges høringsmaterialet ved den offentlige høring.

Det enkelte fagministerium har ansvaret for at udarbejde konsekvensvurderingen. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet rådgiver om de direkte og indirekte konsekvenser for klimaet. Miljøministeriet rådgiver om de direkte og indirekte konsekvenser for miljø og natur.

Om forelæggelse for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljøministeriet forud for den offentlige høring henvises i øvrigt til pkt. 6.1.3.

Der henvises nærmere til vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur. Vejledningen kan findes på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet hjemmeside, kefm.dk, under »Klima og vejr«/»Klima-, miljø- og naturmæssige konsekvensvurderinger« eller på:

https://kefm.dk/klima-og-vejr/konsekvenser-for-klima-miljoe-og-natur.

Back to top