8.1.3. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljøministeriet | Lovkvalitet

Udkast til lovforslag, der har klima-, miljø- eller naturmæssige konsekvenser over nærmere angivne væsentlighedsgrænser, skal sendes i høring i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (klimamæssige konsekvenser) eller Miljøministeriet (miljø- og naturmæssige konsekvenser) så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring.

Udkast til lovforslag med klimamæssige konsekvenser over grænseværdierne sendes til klimakonsekvenser@kefm.dk. Udkast til lovforslag med miljø- og naturmæssige konsekvenser over grænseværdierne sendes til GU-sek@mim.dk.

Herudover skal udkast til lovforslag som udgangspunkt forelægges for regeringens udvalg for grøn omstilling, hvis udkastet har konsekvenser over væsentlighedsgrænserne.

Klimamæssige konsekvenser og miljø- og naturmæssige konsekvenser beskrives i de obligatoriske punkter herom i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der henvises nærmere til pkt. 4.2.10 og 4.2.11.

Der henvises nærmere til vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur, der kan findes på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet hjemmeside, kefm.dk, under »Klima og vejr«/»Klima-, miljø- og naturmæssige konsekvensvurderinger« eller på:

https://kefm.dk/klima/konsekvenser-for-klima-miljoe-og-natur.

Back to top