4.4. Bilag til lovforslaget | Lovkvalitet

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på, om et dokument medtages som bilag til loven eller til lovforslaget. Et dokument, der medtages som bilag til loven, bliver en del af selve loven og medtages i Lovtidende, mens et dokument, der medtages som bilag til lovforslaget, bliver en del af lovens forarbejder. Nedenstående handler om bilag til lovforslaget. For så vidt angår bilag til loven henvises til pkt. 3.9.

Bilag til lovforslaget er en del af lovforslagets bemærkninger og placeres efter de specielle bemærkninger.

Back to top