4.4. Indledningen til et cirkulære | Lovkvalitet

Indledningen til cirkulærer, der udstedes i henhold til en lovbestemmelse, bør indeholde en angivelse af hjemlen. Hermed opnår man også, at det på en fremtrædende plads i cirkulæret angives, hvilken lovgivning cirkulæret knytter sig til. Indledningen til et cirkulære, der udstedes i henhold til en lovbestemmelse, bør udformes i overensstemmelse med retningslinjerne for indledningen til bekendtgørelser. Der henvises derfor til pkt. 2.6.2.

Cirkulærer, der udstedes i kraft af et over-/underordnelsesforhold, kan ikke indeholde en tilsvarende indledning. Disse cirkulærer bør derfor i den første eller i hvert fald i en af de første paragraffer angive, hvilken lovgivning de knytter sig til, hvis det ikke tydeligt fremgår af titlen.

Back to top