9.2.3. Straffebestemmelser i bekendtgørelser, der gælder for Grønland | Lovkvalitet

Ved udformningen af bestemmelser om overtrædelse af reglerne i bekendtgørelser, der gælder for Grønland, skal man være opmærksom på, at der for Grønland gælder en særlig kriminallov, som indeholder andre sanktioner end i Danmark. Efter kriminalloven idømmes der således ikke straf, men foranstaltninger.

Der henvises til pkt. 9.1.2.3 for eksempler på formulering af bestemmelser om overtrædelse af regler i bekendtgørelser for Grønland.

Back to top