7.4. Høringsportalen | Lovkvalitet

Når udkast til bekendtgørelser sendes i offentlig høring, offentliggøres de på Høringsportalen, som findes på www.hoeringsportalen.dk. Foruden udkastet til bekendtgørelse offentliggøres høringsbrevet og høringslisten. Offentlige høringssvar gøres ligeledes tilgængelige på Høringsportalen, senest når bekendtgørelsen udstedes. Høringsportalen kan også anvendes i forbindelse med, at udkast til andre administrative forskrifter sendes i høring.

Der henvises nærmere til https://hoeringsportalen.dk/.

Back to top