9.7. Lovforslaget sendes til Folketingets Lovsekretariat | Lovkvalitet

Forud for fremsættelsen af lovforslaget sender det pågældende fagministerium følgende til Folketingets Lovsekretariat:

  • Lovforslaget uden bemærkninger.
  • Fremsættelsestalen.
  • En anmodning om fremsættelse, som ministeren har underskrevet.

Fagministeriet stiler anmodningen til Folketingets formand, men sender den altid til Lovsekretariatet. Ministeriet bør altid skrive »haster/bringes« på kuverten og aflevere den direkte i Lovsekretariatet.

Fristerne for, hvornår Lovsekretariatet skal have det nævnte materiale, er beskrevet i afsnit 2.3.1 i Håndbog i folketingsarbejdet. Her findes ligeledes en huskeseddel for fremsættelse af regeringsforslag. Håndbog i folketingsarbejdet kan findes på Folketingets hjemmeside, ft.dk, under »Håndbog i folketingsarbejdet« eller på:

https://www.ft.dk/da/haandbog-i-folketingsarbejdet.

Back to top