4.2.5.6. Den foreslåede ordning | Lovkvalitet

Endelig bør der redegøres for den ordning, som fagministeriet foreslår. Fremstillingen skal være objektiv og loyal, bl.a. således at eventuelle væsentlige ulemper eller betænkeligheder ved lovforslaget lægges åbent frem.

Gennemgangen af den foreslåede ordning bør indeholde en overordnet beskrivelse af de nye regler. En tekstnær og detaljeret beskrivelse af de nye reglers virkning og konsekvenser hører til i bemærkningerne til de enkelte bestemmelser (de specielle bemærkninger).

Beskrivelsen af den foreslåede ordning bør ske ved anvendelse af fremtidsform, hvor ordet »vil« anvendes til at beskrive den fremtidige retstilstand, eller hvor det på anden måde klart fremgår, at den foreslåede ordning ikke allerede er i kraft, f.eks.:

»Den foreslåede ordning vil medføre, at … .«

»De foreslåede ændringer vil indebære, at … .«

Punktet om den foreslåede ordning kan eventuelt slås sammen med punktet om fagministeriets overvejelser, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Back to top