11.3.4. Offentlighedsportalen | Lovkvalitet

Det følger af § 18 i lov om offentlighed i forvaltningen, at der på internettet skal føres en portal (en hjemmeside), der indeholder love, administrative forskrifter og lovforslag og Folketingets Ombudsmands udtalelser om aktindsigt.

Det er i forarbejderne til bestemmelsen forudsat, at hjemmesiden skal indeholde bl.a. love og administrative forskrifter om adgangen til aktindsigt hos forvaltningsmyndighederne. Det omfatter de almindelige forvaltningsretlige regler om adgangen til aktindsigt i bl.a. offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven samt de tilknyttede administrative forskrifter. Det omfatter også regler i særlovgivningen, der indeholder undtagelser fra adgangen til aktindsigt, samt bestemmelser, der har karakter af særlige tavshedspligtbestemmelser. Derudover omfatter det fremsatte lovforslag om adgangen til aktindsigt og om bestemmelser, der har karakter af særlige tavshedspligtbestemmelser. Det omfatter både forslag til ændringer af gældende bestemmelser og forslag til nye bestemmelser.

Bestemmelsen er gennemført ved etableringen af hjemmesiden offentlighedsportalen.dk.

Fagministerierne har pligt til at publicere love, administrative forskrifter og lovforslag inden for fagministeriernes ressortområder på Offentlighedsportalen, hvis disse er relevante i forhold til spørgsmål om aktindsigt.

Fagministerierne skal i forbindelse med indlæggelsen af ovennævnte dokumenter i Retsinformation derfor samtidig tage stilling til, om det pågældende dokument også skal publiceres på Offentlighedsportalen.

Fagministerierne skal publicere det pågældende dokument i sin helhed på Offentlighedsportalen. Hvis det pågældende dokument indebærer en undtagelse m.v. til de almindelige regler om adgangen til aktindsigt, skal fagministerierne i forbindelse med publiceringen angive en henvisning til den eller de regler i bl.a. offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven, som undtagelsen m.v. vedrører.

Spørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved publicering af dokumenter på Offentlighedsportalen kan rettes til Retsinformation på retsinfo@retsinfo.dk eller på telefon 33 92 33 34.

Back to top