2.14.3.4 Straf for overtrædelse af forbud m.v. | Lovkvalitet

Undertiden giver loven hjemmel til, at der i de administrative forskrifter, der udstedes efter loven, kan fastsættes straf for overtrædelse af f.eks. forbud, påbud eller vilkår, der er meddelt efter de administrative bestemmelser. Selv om loven ikke indeholder en sådan udtrykkelig hjemmel, men blot en hjemmel til at fastsætte straf »for overtrædelse af bestemmelser i« de administrative forskrifter, må det i almindelighed antages, at der er en tilsvarende adgang til at fastsætte straf for overtrædelse af forbud m.v., der meddeles efter forskrifterne.

Back to top