5.3. Titel | Lovkvalitet

Titlen til en vejledning bør altid indledes således:

»Vejledning om … «.

Herudover bør retningslinjerne for udformningen af bekendtgørelsers titler i videst muligt omfang følges. Der henvises derfor til pkt. 2.6.1.

Back to top