2.8.3.2. Udstedelse mindst 4 uger før ikrafttrædelsestidspunktet | Lovkvalitet

Bekendtgørelser med direkte konsekvenser for erhvervslivet, der skal træde i kraft på den næstkommende fælles ikrafttrædelsesdato, skal som udgangspunkt være udstedt mindst 4 uger før ikrafttrædelsestidspunktet (4-ugerskravet), så virksomhederne har god tid til at omstille sig til de nye regler. Tilsvarende skal lovforslag som udgangspunkt være vedtaget mindst 4 uger før ikrafttrædelsestidspunktet.

Dog kan 4-ugerskravet fraviges med udgangspunkt i de tre undtagelsesmuligheder til de fælles ikrafttrædelsesdatoer, der er nævnt under pkt. 2.8.3.1, eller hvis f.eks. behandlingen i Folketinget af hjemmelsloven medfører, at 4-ugerskravet ikke kan opfyldes.

Det bemærkes, at 4-ugerskravet ikke gælder for regulering, der alene vedrører Færøerne og Grønland.

Back to top