2.5. Samlebekendtgørelser bør ikke anvendes | Lovkvalitet

I praksis forekommer det i et vist omfang, at der ved en såkaldt samlelov foretages ændringer i flere love. Årsagen til, at samlelove anvendes, er i første række et ønske om at sikre, at ændringerne behandles samlet i Folketinget. For bekendtgørelsers vedkommende foreligger der ikke et tilsvarende hensyn til Folketingets behandling af sagen.

Samlebekendtgørelser, det vil sige bekendtgørelser, der ændrer flere bekendtgørelser, herunder ophæver dele heraf, bør derfor ikke anvendes. I stedet bør der udarbejdes en ændringsbekendtgørelse for hver bekendtgørelse, der skal ændres.

Tilsvarende bør der ikke i en hovedbekendtgørelse medtages ændringer af andre bekendtgørelser, herunder ophævelse af dele af andre bekendtgørelser.

En hovedbekendtgørelse eller ændringsbekendtgørelse kan derimod godt ophæve en eller flere andre hele bekendtgørelser.

Back to top