2.7.4. Indledningen til ændringsparagraffen | Lovkvalitet

I indledningen til § 1 i ændringsbekendtgørelsen angives den oprindelige bekendtgørelse med nummer, dato og titel og senere foretagne ændringer heri. Senere foretagne ændringer anføres alene med nummer og dato. Se følgende eksempel:

Ȥ 1

I bekendtgørelse nr. … af … om …, som ændret ved bekendtgørelse nr. … af …, foretages følgende ændring(er):«.

I tilfælde, hvor der helt undtagelsesvis er udstedt adskillige (fem eller flere) ændringsbekendtgørelser, kan opremsningen af samtlige ændringsbekendtgørelser blive for omfattende. I en sådan situation bør der udstedes en ny hovedbekendtgørelse i stedet for en yderligere ændringsbekendtgørelse. Udstedes der imidlertid helt undtagelsesvis alligevel en yderligere ændringsbekendtgørelse, bør opremsningen begrænses til kun at omfatte de relevante ændringsbekendtgørelser og den seneste ændringsbekendtgørelse. Se følgende eksempel:

»I bekendtgørelse nr. … af… om …, som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. … af … og senest ved bekendtgørelse nr. … af …, foretages følgende ændring(er):«.

En ændringsbekendtgørelse anses i denne sammenhæng for relevant, hvis der ved den omhandlede ændringsbekendtgørelse er foretaget ændring af en paragraf, som nu ændres med den nye ændringsbekendtgørelse. Det gælder dog ikke, hvis den tidligere ændring vedrører et andet stykke end det, der nu ændres, medmindre den tidligere ændring er relevant for forståelsen af det stykke, som nu ændres.

Er der i hovedbekendtgørelsens titel helt undtagelsesvis anvendt en forkortet titel (»populærtitel«), bør denne titel tillige anvendes i indledningen til ændringsparagraffen.

Eksempel på indledningen til en ændringsparagraf, der ændrer en hovedbekendtgørelse med en populærtitel:

»I vandscooterbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. … af …, som ændret ved bekendtgørelse nr. … af …, foretages følgende ændring(er):«.

Dog bør den fulde titel – herunder populærtitlen – angives i indledningen i tilfælde, hvor der foretages en ændring af bekendtgørelsens titel.

Det er ikke nødvendigt at henvise til ændringsbekendtgørelser, der har mistet deres betydning som følge af senere ændringsbekendtgørelser. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ændringerne i en tidligere ændringsbekendtgørelse er ophævet ved en senere ændringsbekendtgørelse.

Hvis bekendtgørelsens titel er blevet ændret ved en senere ændringsbekendtgørelse, angives den nye titel i indledningen.

Back to top