6.1.3. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljøministeriet | Lovkvalitet

Udkast til bekendtgørelser, der har klima-, miljø- eller naturmæssige konsekvenser over nærmere angivne væsentlighedsgrænser, skal sendes i høring i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (klimamæssige konsekvenser) eller Miljøministeriet (miljø- og naturmæssige konsekvenser) så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring.

Udkast til bekendtgørelser med klimamæssige konsekvenser over grænseværdierne sendes til klimakonsekvenser@kefm.dk. Udkast til bekendtgørelser med miljø- og naturmæssige konsekvenser over grænseværdierne sendes til GU-sek@mim.dk.   

Herudover skal udkast til bekendtgørelser som udgangspunkt forelægges regeringens udvalg for grøn omstilling, hvis udkastet har konsekvenser over væsentlighedsgrænserne.

Der henvises nærmere til vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur. Vejledningen kan findes på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet hjemmeside, kefm.dk, under »Klima og vejr«/»Klima-, miljø- og naturmæssige konsekvensvurderinger« eller på:

https://kefm.dk/klima-og-vejr/konsekvenser-for-klima-miljoe-og-natur.

Back to top