9.2.2. Særskilte bekendtgørelser for Færøerne eller Grønland | Lovkvalitet

Udstedes der en særskilt bekendtgørelse for Færøerne eller Grønland, bør det angives i titlen, at der er tale om en bekendtgørelse for Færøerne eller Grønland. Titlen kan formuleres således:

»Bekendtgørelse for [Færøerne]/[Grønland] om …«.

Udstedes bekendtgørelsen med hjemmel i en lov, som er sat i kraft ved kongelig anordning, henvises der til anordningen i bekendtgørelsens indledning.  

Hvis hjemmelsloven i overensstemmelse med retningslinjerne under pkt. 9.1 er sat i kraft med gengivelse af de regler, som skal gælde for Færøerne eller Grønland, kan indledningen formuleres således:

»I medfør af § … i anordning nr. … af … om ikrafttræden for [Færøerne]/[Grønland] af lov om …[, som ændret ved anordning nr. … af …,] fastsættes:«.

Er der udstedt en anordningsbekendtgørelse, kan indledningen formuleres således:

»I medfør af § … i anordning om ikrafttræden for [Færøerne]/[Grønland] af lov om …, jf. anordningsbekendtgørelse nr. … af …, [som ændret ved anordning nr. … af …,] fastsættes:«.

Hvis hjemmelsloven er sat i kraft uden at gengive de regler, som skal gælde for Færøerne eller Grønland – typisk fordi anordningen er af ældre dato – kan indledningen formuleres således:

»I medfør af § … i lov om …, som sat i kraft for [Færøerne]/[Grønland] ved anordning nr. … af …, [som ændret ved anordning nr. … af …,] fastsættes:«.

Som ved formuleringen af indledningen til bekendtgørelser for Danmark, jf. pkt. 2.6.2, angives efterfølgende ændringer kun i det omfang, ændringerne har berørt hjemmelsbestemmelserne og er trådt i kraft.

Back to top