7.10. Lovovervågning og revisions- og udløbsbestemmelser | Lovkvalitet

Undertiden er der behov for at etablere ordninger, som bl.a. indebærer, at Folketinget bliver inddraget i den videre proces for loven, efter at lovforslaget er vedtaget. Det kan f.eks. ske ved at forpligte ministeren til efter en bestemt periode at sende en redegørelse om loven til det relevante folketingsudvalg (lovovervågning), ved at indføre en bestemmelse om, at ministeren senere fremsætter forslag om revision af loven (revisionsbestemmelser), eller ved at indføre en bestemmelse, som medfører, at loven eller en bestemmelse i loven automatisk ophæves på et bestemt tidspunkt (udløbsbestemmelser).

Det bemærkes, at det – uanset om sådanne ordninger etableres eller ej – er en central opgave for et fagministerium at føre tilsyn med den virkning, som fagministeriets lovgivning har i praksis. Der henvises herom nærmere til pkt. 11.7.

Back to top