7.2. Høringsfrist | Lovkvalitet

Høringsfristen må afpasses efter de nærmere omstændigheder, men bør være så lang, at de hørte parter har mulighed for at udarbejde et fyldestgørende svar. Der bør herved også tages hensyn til, at bl.a. offentlige myndigheder, der høres, kan have behov for at indhente udtalelser fra underordnede særligt sagkyndige institutioner m.v. Under normale omstændigheder vil en høringsfrist på 4 uger være passende.

Folketingets Præsidium har i september 2018 henstillet til, at høringsperioden for lovforslag, der sendes i høring i eller over skolernes sommerferie, tidligst udløber 10 dage efter skoleferiens afslutning. Høringsperioden for administrative forskrifter, der sendes i høring på ovennævnte tidspunkt, bør tilsvarende fastsættes, så den tidligst udløber 10 dage efter skoleferiens afslutning.

Back to top