3.5.1. Ikrafttrædelsesbestemmelser | Lovkvalitet

Der findes fire typer af ikrafttrædelsesbestemmelser: 1) Bestemmelser, hvorefter loven træder i kraft på en bestemt dato, 2) bestemmelser, hvorefter loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, 3) bestemmelser, hvorefter loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, og 4) bestemmelser, hvorefter den pågældende minister fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Back to top