3.4.5.11. Ændringer af tegn | Lovkvalitet

Når der skal foretages en ændring i lovteksten vedrørende et tegn, f.eks. indsættes et komma, medtages det ord, som står i tilknytning til det pågældende tegn, således at man ikke alene lader ændringen omfatte tegnet.

Eksempler:

»1. I § 15, nr. 3, ændres »landet og« til: »landet,«.

2. I § 15, nr. 4, ændres »måneden.« til: »måneden,«.«

Back to top