3.8.3. Ændringslovforslag | Lovkvalitet

Ved udarbejdelse af forslag til ændringslove gælder, at den territoriale gyldighed som udgangspunkt afhænger af hovedlovens territoriale gyldighedsområde. Der er derfor taget udgangspunkt i hovedlovens territoriale gyldighedsområde i de følgende punkter.

Back to top