9.1.3. Høringsparter | Lovkvalitet

Det er ikke muligt generelt at angive, hvem der bør høres over udkast til lovforslag. I almindelighed kan det siges, at alle myndigheder, organisationer m.v., der – praktisk eller mere principielt eller ideelt – vil blive berørt af lovforslaget, bør høres. Det bemærkes, at relevante høringsparter også kan omfatte færøske og grønlandske myndigheder, organisationer m.v., herunder når der er tale om et lovforslag, der territorielt omfatter Færøerne eller Grønland.

Det bemærkes endvidere, at der i en række tilfælde er krav om forelæggelse af udkast til lovforslag for andre ministerier, Europa-Kommissionen m.v. før den offentlige høring. Der henvises nærmere til pkt. 8.

Back to top