2.14.4.3. Personoplysninger og særlige kategorier af personoplysninger | Lovkvalitet

Behandling af personoplysninger skal have et behandlingsgrundlag i databeskyttelsesforordningens artikel 6, men ved behandling af visse personoplysning skal man være ekstra opmærksom. Det gælder for oplysninger om strafbare forhold, der er særligt beskyttelsesværdige, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10.

Det gælder ligeledes den særlige kategori af personoplysninger, der er omfattet af artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen. Det drejer sig om personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

En bekendtgørelse, der indeholder bestemmelser om behandling af personoplysninger, bør derfor tage højde for, om der er tale om en særlig kategori af personoplysninger, eller om der i øvrigt i national ret er fastsat særlige regler for behandling.

Back to top