• Velkommen til lovkvalitet.dk

  Få nærmere oplysninger om den nye hjemmeside

  Læs mere
 • Quickguides

  Få hurtigt svar på ofte forekommende spørgsmål

  Læs mere
 • Vejledning om lovkvalitet

  Her kan du finde Justitsministeriets nye lovkvalitetsvejledning

  Læs mere
Fuld liste

Mest læste

Torsdag d. 30. november 2017

2. Udarbejdelse af lovforslag

Regler og principper for affattelse af lovforslag Der gælder en række regler og principper om, hvordan lovforslag affattes. Det drejer sig dels om regler og principper om lovforslagets sproglige...

Mandag d. 4. december 2017

3.2.2. Tilbagevirkende kraft

Grundlovens § 22 indeholder følgende bestemmelse om loves ikrafttræden og kundgørelse: »§ 22. Et af folketinget vedtaget lovforslag får lovskraft, når det senest 30 dage efter den endelige...

Torsdag d. 14. september 2017

3.2.1.1. »Singulær«...

Efter grundlovens § 3, 3. pkt., er den dømmende magt hos domstolene. Denne bestemmelse sætter i et vist omfang retlige grænser for lovgivningsmagtens adgang til at regulere konkrete retsforhold....