11.6. Forelæggelse af loven for de færøske og grønlandske myndigheder | Lovkvalitet

Kan en lov sættes i kraft for Færøerne og Grønland ved kongelig anordning, skal vedkommende fagministerium snarest efter lovens kundgørelse i Lovtidende afklare spørgsmålet om lovens ikrafttræden for Færøerne og Grønland med det pågældende færøske og grønlandske departement.

Back to top