6.1.6. Øvrige ministerier | Lovkvalitet

Der kan også være behov for at inddrage andre ministerier eller styrelser m.v. i forbindelse med udarbejdelsen af en administrativ forskrift. Dette er navnlig tilfældet, hvis en påtænkt forskrift vil kunne betyde, at der bliver behov for at foretage konsekvensændringer i andre fagministeriers lovgivning. Tilsvarende er det tilfældet, hvis en administrativ forskrift rejser spørgsmål af en karakter, som hører under et andet ministeriums ressort.

Back to top