2.9.3. Forordninger fortrænger bekendtgørelser | Lovkvalitet

Af ordensmæssige grunde og for ikke at give de retsanvendende myndigheder og borgerne, virksomhederne m.v. en urigtig opfattelse af indholdet af gældende ret bør bekendtgørelser, der er fortrængt af en forordning, formelt ophæves. En bekendtgørelse, der er fortrængt, vil ikke få retskraft på ny, hvis forordningen senere selv ophæves. Hvis en bekendtgørelse må anses for fortrængt af en forordning, skal bekendtgørelsen således udstedes på ny, hvis det efter ophævelsen af forordningen er meningen, at bekendtgørelsen skal gælde igen.

Back to top