2.14.11. Geografi i lovgivningen | Lovkvalitet

Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har udarbejdet en vejledning om, hvordan geografi og geodata kan indarbejdes i lovgivningen, og hvordan stedbestemmelser kan udformes i lovgivningen.

Vejledningen skal bidrage til en bedre og mere entydig stedbestemmelse i lovgivningen, der gør det tydeligere for borgere og virksomheder, hvor reglerne finder anvendelse. Endvidere skal vejledningen bidrage til, at regler om stedbestemmelse i lovgivningen kan administreres enkelt og effektivt, at geodata, som etableres i forbindelse med nye love og bekendtgørelser, følger fællesoffentlige standarder og kan anvendes tværoffentligt, og at allerede eksisterende fællesoffentlige geodata anvendes i lovgivningen.

Vejledningen indeholder bl.a. en række eksempler på, hvordan stedbestemmelse ved hjælp af kort, koordinater m.v. kan foretages, herunder hvordan sådanne bestemmelser i bekendtgørelser kan formuleres.

Der henvises nærmere til vejledning nr. 9428 af 6. juli 2020 om geografi i lovgivningen: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9428.

Back to top