7.5.2. Implementering af EU-regulering | Lovkvalitet

Som nærmere beskrevet under pkt. 2.14.7.2 gælder der fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering.

I forbindelse med, at udkast til bekendtgørelser, der er omfattet af principperne, sendes i offentlig høring, skal vurderingen af forholdet til de fem principper fremgå af høringsbrevet eller af et separat bilag. Er der tale om implementering i strid med de fem principper, skal det anføres, hvilke dele af bekendtgørelsen der i givet fald udgør implementering i strid hermed. Der skal i den forbindelse være en henvisning til de relevante paragraffer (og numre m.v.) i bekendtgørelsen. Hvis udkastet på et enkelt punkt går videre end minimumskravene i EU-reguleringen, bør bekendtgørelsen ikke betegnes som en direktivnær gennemførelse, selv om bekendtgørelsens øvrige dele ikke går videre end minimumskravene.

Hvis implementeringen ikke er i strid med principperne, er det tilstrækkeligt at angive dette i høringsbrevet, mens implementering i strid med principperne med fordel kan angives i et implementeringsskema.

Der henvises om principperne nærmere til pkt. 2.14.7.2 og om forelæggelse for Erhvervsstyrelsen forud for den offentlige høring til pkt. 6.1.2. Der henvises desuden til Erhvervsstyrelsens vejledning om principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering. Vejledningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Vejledninger« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-principper-implementering-af-erhvervsrettet-eu-regulering.

Som nævnt under pkt. 2.14.7.3 vurderes bekendtgørelser, der implementerer ikke-erhvervsrettet EU-regulering, i relevant omfang ud fra de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering. Er der tale om implementering af ikke-erhvervsrettet EU-regulering i strid med princip 1, 3, 4 eller 5, skal det i forbindelse med, at udkastet til bekendtgørelse sendes i offentlig høring, anføres i høringsbrevet, hvilke dele af udkastet til bekendtgørelse der i givet fald udgør implementering i strid hermed. Der skal i den forbindelse være en henvisning til de relevante paragraffer (og numre m.v.) i bekendtgørelsen. Hvis udkastet på et enkelt punkt går videre end minimumskravene i EU-reguleringen, bør bekendtgørelsen ikke betegnes som en direktivnær gennemførelse, selv om bekendtgørelsens øvrige dele ikke går videre end minimumskravene.

Back to top