7.4.4. Implementering af ikke-erhvervsrettet EU-regulering | Lovkvalitet

Ved implementering af ikke-erhvervsrettet EU-regulering vurderes lovforslaget i relevant omfang ud fra de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering. Det er eksempelvis ikke relevant at vurdere, om implementeringen er mere byrdefuld end den forventede implementering i sammenlignelige EU-lande for at undgå, at danske virksomheder stilles dårligere i den internationale konkurrence, jf. princip 2. Er der tale om implementering i strid med princip 1, 3, 4 eller 5, bør dette imidlertid anføres. Forholdet til de fem principper skal – ligesom ved implementering af erhvervsrettet EU-regulering – fremgå af punktet om forholdet til EU-retten i de almindelige bemærkninger. Der henvises herom til pkt. 4.2.12.

Back to top