8.1.4. Datatilsynet | Lovkvalitet

Ved udarbejdelse af lovforslag, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger, skal der indhentes en udtalelse fra Datatilsynet, jf. databeskyttelseslovens § 28. I praksis indhentes udtalelsen fra Datatilsynet ofte i forbindelse med den offentlige høring.

Back to top