9.1.2.1. Titel | Lovkvalitet

I titlen til en kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne eller Grønland af en lov angives lovens titel, men ikke dens nummer og dato. Følgende formulering kan anvendes:

»Anordning om ikrafttræden for [Færøerne]/[Grønland] af lov om … «. 

Back to top