10.6.1. Den tekniske fremgangsmåde m.v. | Lovkvalitet

De tekniske retningslinjer, der følges ved udarbejdelsen af ændringsforslag, adskiller sig på en række punkter fra dem, der gælder ved udarbejdelsen af forslag til ændringslove.

Ændringsforslag behandles normalt ikke på ministermøde og forelægges ikke i Statsrådet.

For en nærmere gennemgang af de tekniske retningslinjer for opstilling af ændringsforslag henvises til Folketingets Lovsekretariats vejledning om opstilling af ændringsforslag til fremsatte lov- og beslutningsforslag, som er optrykt som bilag 2 til Håndbog i folketingsarbejdet.

Back to top