2.7.2. Indledningen til en ændringsbekendtgørelse | Lovkvalitet

En ændringsbekendtgørelse har ingen indledning og skal aldrig angive hjemlen til ændringen. Derimod angives den oprindelige bekendtgørelse i indledningen til ændringsparagraffen (se herom pkt. 2.7.4).

Efter de ændringer, der foretages med ændringsbekendtgørelsen, skal angivelsen af hjemmel m.v. i den oprindelige bekendtgørelse opfylde de krav, der er til indledningen i en hovedbekendtgørelse (se herom pkt. 2.6.2). Heri ligger også, at eventuelle ændringer af en hjemmel selvsagt skal være trådt i kraft senest samtidig med de regler, som nu udstedes i medfør af hjemlen. Opfylder hovedbekendtgørelsens indledning ikke (længere) disse krav, f.eks. på grund af ændring af hjemmelsloven, eller fordi ændringsbekendtgørelsen udstedes med hjemmel i en lovbestemmelse, der ikke er nævnt i indledningen til den gældende bekendtgørelse, må indledningen til den oprindelige bekendtgørelse ændres. Dette sker ved at optage en bestemmelse herom i ændringsbekendtgørelsen.

Eksempel på ændring af en indledning:

»I indledningen indsættes efter »§ 17, stk. 1,«: »§ 18,«.«

Eksempel på nyaffattelse af en indledning:

»Indledningen affattes således:

»I medfør af § … i lov nr. …  af … om … fastsættes:«.«

Opfylder indledningen til den gældende bekendtgørelse derimod de nævnte krav efter ændringen, nævnes hjemmelsspørgsmålet ikke i ændringsbekendtgørelsen.

Udstedes der efter udstedelsen af bekendtgørelsen en lovbekendtgørelse af hjemmelsloven, er det ikke nødvendigt at udstede en ændringsbekendtgørelse alene med det formål at rette indledningen, så der henvises til lovbekendtgørelsen. Det samme gælder, hvis der i forvejen er henvist til en lovbekendtgørelse, som erstattes af en ny lovbekendtgørelse. Sådanne rettelser kan foretages i forbindelse med, at bekendtgørelsen i øvrigt skal ændres. Dette forudsætter, at der i øvrigt er henvist korrekt til de bestemmelser, der udgør hjemlen til bekendtgørelsen.

Back to top