9.8. Fremsættelsen | Lovkvalitet

Lovforslag kan – bortset fra forslag til finanslov og de i budgetloven forudsatte forslag til love om fastsættelse af udgiftslofter – kun fremsættes på dage, hvor der er møde i Folketingssalen. Folketingets formand anmelder normalt forslaget ved begyndelsen af et møde.

Lovforslaget og den skriftlige fremsættelsestale skal være klar til offentliggørelse på folketingstidende.dk, når formanden anmelder forslaget. Disse dokumenter skal være frigivet i Lex Dania senest 1 time før anmeldelsen.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3 i Håndbog i folketingsarbejdet, som kan findes på Folketingets hjemmeside, ft.dk, under »Håndbog i folketingsarbejdet« eller på:

https://www.ft.dk/da/haandbog-i-folketingsarbejdet.

Back to top