11.1. Orientering af ministerier, organisationer m.v. | Lovkvalitet

Efter vedtagelsen af et lovforslag bør det ansvarlige fagministerium informere relevante myndigheder, organisationer m.v. om, at lovforslaget nu er vedtaget. Der bør desuden kort informeres om lovens indhold, lovens ikrafttræden og om ikrafttræden af eventuelle bekendtgørelser, der forventes udstedt i medfør af loven.

De fleste fagministerier udsender en pressemeddelelse indeholdende de nævnte oplysninger, når et lovforslag er vedtaget af Folketinget.

Back to top