9.1.5. Høringsportalen | Lovkvalitet

Når udkastet til lovforslag sendes i offentlig høring, offentliggøres det på Høringsportalen, som findes på hoeringsportalen.dk. Foruden udkastet til lovforslag offentliggøres høringsbrevet samt høringslisten. Indkomne høringssvar og eventuelt høringsnotatet gøres ligeledes tilgængelige på Høringsportalen.

Formålet med Høringsportalen er at give interesserede borgere, virksomheder m.v. en digital indgang til lovforslag m.v. samt høringssvar, således at der skabes åbenhed i lovgivningsprocessen.

Der henvises i øvrigt til https://hoeringsportalen.dk/.

Back to top