3.4. Forslag til ændringslove | Lovkvalitet

Der bør udvises meget betydelig omhu ved affattelsen af ændringslovforslag, idet der erfaringsmæssigt er stor risiko for fejl. Sådanne fejl giver ofte anledning til væsentlige problemer, når loven efterfølgende skal anvendes i praksis, herunder når der skal udarbejdes lovbekendtgørelser.

Der må således bl.a. foretages en grundig gennemgang af hele den gældende lov og andre love for at undersøge, hvilke yderligere ændringer af teknisk eller indholdsmæssig karakter de foreslåede bestemmelser eventuelt nødvendiggør.

Der gælder en række retningslinjer for, hvordan ændringslovforslag bør opbygges. Disse retningslinjer er beskrevet i pkt. 3.4.5. Som et praktisk arbejdsredskab er der under pkt. 3.4.5.1 medtaget et eksempel på et ændringslovforslag, som har til formål at illustrere, hvordan en række ændringer, der ofte er behov for at foretage, bør udformes.

Back to top