5.2. Hjemmel | Lovkvalitet

Da vejledninger ikke er bindende, kan de udstedes uden lovhjemmel. Den myndighed, der er ansvarlig for et lovgivningsområde, kan altid i kraft af sin stilling udstede en vejledning om området.

Back to top