7. Særlige bestemmelser og emne | Lovkvalitet

7.1. Definitionsbestemmelser

7.2. Bemyndigelsesbestemmelser

7.3. Bestemmelser om behandling af personoplysninger

7.3.1. Overordnet om de databeskyttelsesretlige regler

7.3.2. Anvendelsesområdet for databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

7.3.3. Kategorier af personoplysninger

7.3.4. Behandlingshjemler i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

7.3.5. De generelle principper for behandling af personoplysninger

7.3.6. Udarbejdelse af nationale særregler for behandling af personoplysninger inden for databeskyttelsesforordningens anvendelsesområde

7.3.6.1. Databeskyttelsesforordningens råderum for fastsættelse af nationale særregler om behandling af personoplysninger

7.3.6.2. Tjekliste ved udarbejdelse af nationale særregler for behandling af almindelige personoplysninger

7.3.6.3. Tjekliste for udarbejdelse af nationale særregler for behandling af følsomme personoplysninger

7.3.7. Bestemmelser, der etablerer offentliggørelsesordninger

7.3.8. Øvrige bestemmelser inden for databeskyttelseslovgivningens område

7.3.8.1. Konsekvensanalyse

7.3.8.2. Samkøring

7.4. Implementering af EU-regulering

7.4.1. Generelt om implementering af EU-regulering

7.4.2. Principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering   

7.4.3. Implementeringsplaner for erhvervsrettet EU-regulering

7.4.4. Implementering af ikke-erhvervsrettet EU-regulering

7.4.5. Notehenvisninger i love, der gennemfører EU-retsakter

7.4.5.1. Direktiver m.v.

7.4.5.2. Forordninger

7.4.5.3. Notifikation efter informationsproceduredirektivet

7.5. Henvisninger

7.5.1. Henvisninger til love og EU-retsakter i lovteksten

7.5.2. Henvisninger til Folketingstidende og domme m.v. i lovforslagets bemærkninger

7.6. Straffebestemmelser

7.6.1. Anvendelse af straffebestemmelser

7.6.2. Strafferammer

7.6.3. Regulering af strafniveauet

7.6.4. Tilregnelse

7.6.5. Forsøg

7.6.6. Juridiske personer

7.6.7. Objektivt individualansvar

7.7. Administrative sanktioner

7.7.1. Administrative bødeforelæg

7.7.2. Administrative tvangsbøder              

7.7.3. Administrative bøder

7.8. Alternative kundgørelsesordninger

7.9. Straksstadfæstelse

7.10. Lovovervågning og revisions- og udløbsbestemmelser

7.10.1. Lovovervågning

7.10.2. Revisionsbestemmelser

7.10.3. Udløbsbestemmelser (ophørsklausuler)

7.11. Særlige kompetenceregler

7.12. Folketingets samtykke efter grundlovens § 19

7.13. Dommeres medlemskab af offentlige råd og nævn

7.14. Digitaliseringsklar lovgivning

7.15. Innovations- og iværksættertjek for erhvervsrettet regulering

7.16. Geografi i lovgivningen

Back to top