4.5. Systematik, opstilling og sprog | Lovkvalitet

Cirkulærer bør opdeles i paragraffer. Retningslinjerne for bekendtgørelsers sprog, systematik og opstilling bør i videst muligt omfang følges. Der henvises derfor til pkt. 2.2 om sproget, pkt. 2.6.3 om systematik og pkt. 2.6.4 om opstilling.

Back to top