7.3. Hvem skal høres? | Lovkvalitet

Det er ikke muligt generelt at angive, hvem der bør høres over udkast til administrative forskrifter. I almindelighed kan det siges, at alle offentlige myndigheder, organisationer m.v., der – praktisk eller mere principielt eller ideelt – vil blive berørt af forskriften, bør høres.

Back to top