2.7.3. Systematik og opstilling | Lovkvalitet

Den første paragraf i en ændringsbekendtgørelse bør indeholde samtlige ændringer opdelt i numre (også selv om der kun er tale om én ændring). Som nævnt under pkt. 2.5 bør der ikke ved den samme bekendtgørelse foretages ændringer i flere bekendtgørelser. Der bør derfor kun være én paragraf med ændringer i en ændringsbekendtgørelse.  

Derefter følger en paragraf, der indeholder en ikrafttrædelsesbestemmelse og eventuelle virknings- og overgangsregler. Virknings- og overgangsreglerne placeres i ét eller flere selvstændige stykker. Er overgangsreglerne af mere omfattende karakter, kan det dog ofte være mere hensigtsmæssigt at udskille dem i en efterfølgende selvstændig paragraf, der følger umiddelbart efter ikrafttrædelsesbestemmelsen. Der henvises om ikrafttræden og virkning til pkt. 2.8 og om overgangsregler til pkt. 2.10.

Herefter følger en eventuel bestemmelse om bekendtgørelsens territoriale gyldighed. Der henvises om territorialbestemmelser til pkt. 2.11.

Paragraftegnet og -nummeret anbringes i ændringsbekendtgørelser på en selvstændig linje centreret over paragraffens tekst og ikke som i hovedbekendtgørelser til venstre for tekstens 1. linje. Er paragraffen om ikrafttræden eller senere paragraffer opdelt i flere stykker, forsynes også stk. 1 med stykkebetegnelse.

Der henvises til illustration til eksemplet under pkt. 2.7.5.1.

Om bekendtgørelser, der alene går ud på at ophæve en eller flere bekendtgørelser, henvises til pkt. 2.9.1.

Back to top