7.6.7. Objektivt individualansvar | Lovkvalitet

Objektivt individualansvar indebærer, at en person kan straffes, uanset at lovovertrædelsen ikke kan tilregnes vedkommende som hverken forsætlig eller uagtsom. Et sådant ansvar bør kun indføres under ganske særlige omstændigheder.

Hvis en sådan bestemmelse indføres, bør det samtidig angives i loven, at »der fastsættes ingen forvandlingsstraf for bødeansvaret«. Hvis der skal kunne fastsættes bestemmelser om objektivt individualansvar i bekendtgørelser, skal dette fremgå udtrykkeligt af lovhjemlen.

Back to top